Moksleiviai kviečiami laikyti Lietuvos kūno kultūros ženklą