LSU doktoranto M. Mickevičiaus biologijos krypties disertacijos gynimas