LSU kviečia į kursus norinčiuosius įgyti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą