Teorinis –praktinis seminaras „Pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimų įvertinimas ir korekcija reabilitacijoje“