Projekto „Sportas prieš smurtą ir atskirtį / SAVE“ partnerių susitikimas