Daktaro disertacijos gynimas

  Birželio 2 d. 11 val. 218 auditorijoje (LSU centriniuose rūmuose) LSU Edukologijos doktorantas Artūras Akelaitis gins disertaciją „Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių socialinių emocinių gebėjimų ugdymas per kūno kultūros pamokas (Darbo vadovas – prof. dr. Romualdas Malinauskas; konsultantė – prof. dr. Audronė Dumčienė).