LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų visuotinis susirinkimas

  Kviečiame į visuotinį LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimą, kuris įvyks gegužės 3 dieną 14 val. 30 min. LSU Aktų salėje.

  Susirinkimo tikslas – išrinkti 4 LSU Tarybos narius iš iškeltų kandidatų.

  Rinkimų teisę turi visi LSU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie eina pareigas Universitete konkurso būdu.