Absolventų susitikimas po 35 metų

Mieli bendramoksliai!

  Tradiciškai kas penkerius metus organizuojamas Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto (dabar – LSU) Pedagoginio ir Sportinio fakultetų 1978–1982 m. laidos absolventų susitikimas mūsų Alma Mater.

  2017 m. spalio 21 d. (šeštadienį) kviečiame visus atvykti į susitikimą po 35 metų, kuris vyks Lietuvos sporto universiteto Aktų salėje.

 

Programa

 

  12.00–13.00 val.         Absolventų registracija (LSU II rūmų fojė).

  13.00–14.00 val.         Susitikimas su Universiteto vadovais, dėstytojais, bendrakursiais.

  14.00–15.00 val.         Bendra dalyvių nuotrauka prie LSU Centrinių rūmų.

  15.00–16.00 val.         Absolventų susitikimas grupėse.

  17.00 val.                    Vakaronė restorane ,,JachtKlubas“ (R. Kalantos g. 142, Kaunas).

 

  Vakaronės dalyvio mokestis – 50 eurų (už vaišes, muziką, vedėjo paslaugas).

  Mokestį prašome pervesti iki 2017 m. spalio 10 d. į sąskaitą LT73 5010 9000 1006 2051.

  Mokėjimo paskirtyje nurodyti: Susitikimo dalyvio mokestis.

 

  Susitikimo klausimais prašome kreiptis į organizacinio komiteto narius:

  Aleksandrą Alekrinskį         tel. +370 670 92669; aleksandras.alekrinskis@lsu.lt

  Vidą Ivaškienę                      tel. +370 699 57373, vida.ivaskiene@lsu.lt

  Arvydą Raižį                          tel.+370 685 86565

  Danguolę Satkunskienę      tel. +370 686 17424, danguole.satkunskiene@lsu.lt

  Albertą Skurvydą                  tel. +370 682 14700, albertas.skurvydas@lsu.lt

  Arvydą Stasiulį                      tel. +370 682 10773, arvydas.stasiulius@lsu.lt

  Gintą Volungevičių               tel. +370 687 90151, gintautas.volungevičius@lsu.lt

  Aurelijų Zuozą                       tel. +370 686 10747, aurelijus.zuoza@lsu.lt

  Iloną Zuozienę                      tel. +370 682 19902, ilona.zuoziene@lsu.lt