Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2017 m. gegužės 11–12 d.

 

Konferencijos tikslas - skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines rekreacijos, laisvalaikio, turizmo ir sporto verslo aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais. 

 

Konferenciją rengia Lietuvos sporto universitetas ir Marijampolės kolegija.

 

Konferencijos dalyviai: mokslininkai - tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai, socialiniai partneriai.

 

Konferencijos temos:

  • Turizmo verslas globalizacijos kontekste;
  • Sporto vadybos aktualijos;
  • Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje;
  • Verslas  ir vadyba globalizacijos kontekste;
  • Technologijos - inovacijos, studijos, verslas; 
  • Informacinių technologijų taikymas studijų procese.

Konferencijos vieta – Lietuvos sporto universitetas Sporto edukologijos fakultetas Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos  katedra, adresas: Perkūno al. 3A, Kaunas 

 

 

Konferencijos programa

 

 

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  conference2017@lsu.lt