Seminaras LSU studijų programų direktoriams, modulių koordinatoriams tema „Studijų rezultatais grįstos studijos: patirtis ir tobulinimo aspektai“.

 DĖMESIO, SEMINARAS PERKELIAMAS Į BALANDŽIO 22 D.

  SEMINARE GALI DALYVAUTI TIK UŽSIREGISTRAVĘ LSU STUDIJŲ PROGRAMŲ DIREKTORIAI IR MODULIŲ KOORDINATORIAI, KADANGI YRA RIBOTAS VIETŲ SKAIČIUS.

Sesijos metu bus aptariama:

• Studijų programų ir dalykų aprašų rengimas ir tobulinimas

• Studijų rezultatų/studentų pasiekimų vertinimo kokybės užtikrinimas

• Institucijos administracijos, dėstytojų bei  studentų atsakomybės sritys

• Studijų kokybės užtikrinimo studijų programos ir dalyko lygmenyje pagrindiniai iššūkiai ir tobulinimo galimybės

 

  Seminaro lektorė — dr. Inga Milišiūnaitė (VU).