LSU mokslinis seminaras

  Spalio 25  d. mokslinį seminarą skaitys Dalius Juodsnukis tema „Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas: ugdomojo eksperimento rezultatai”.

 

  Seminaras vyks 215 auditorijoje (LSU c.r.) 15.30 val.