LSU Senato posėdis

  Gegužės  5 d. (penktadienį) 16.00 val. (218 aud. LSU centriniuose rūmuose) vyks Lietuvos sporto universiteto Senato posėdis.

  Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Tarybos narių rinkimų ( prof. habil. dr. A. Skurvydas).

2. Dėl Universiteto struktūros (prof. dr. A. Ratkevičius).

3. Dėl nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo ir vykdymo tvarkos (doc. dr. G. Mamkus).

4. Dėl I-osios pakopos studijų programos Sporto vadyba (doc. dr. G. Mamkus).

5. Dėl I-osios pakopos studijų programos Sportinė rekreacija ir turizmas (doc. dr. G. Mamkus).

6. Dėl dėstytojų darbo krūvio planavimo ir apskaitos tvarkos (doc. dr. G. Mamkus).

7. Einamieji klausimai.