LSU Tarybos posėdis

  Lapkričio 17 d. 14 val. 218 aud. (LSU centriniuose rūmuose) vyks LSU Tarybos posėdis.

 

   DARBOTVARKĖ: 

  1. ŠMM rašto „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių“ (2017-11-07, SR-4762) svarstymas.
  2. Einamieji klausimai. 

 

Posėdyje planuoja dalyvauti LR švietimo ministerijos viceministras dr. Giedrius Viliūnas. 

 

Išsamesnė informacija: Irena Valantinė, irena.valantine@lsu.lt, 8 37 203 489.