LSU Tarybos posėdis

  Š.m. gruodžio 13 d. 14.00 val. 218 kab. (centriniai rūmai) vyks LSU Tarybos posėdis.

 

DARBOTVARKĖ:

1. 2017 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos tikslinimo svarstymas ir tvirtinimas.

2. Derybinės grupės, sudarytos informacijos pasidalijimui, skatinant glaudesnį Kauno universitetų bendradarbiavimą, tolimesnio veiksmų plano svarstymas.

3. 2018-2022 m. LSU Strategijos svarstymas ir tvirtinimas.

4. Rektoriaus teikimo dėl LSU ir LSMU integracijos galimybių svarstymas.  

 

Išsamesnė informacija: Irena Valantinė, irena.valantine@lsu.lt, 8 37 203 489.